Formularz logowania

Aktualności

Szanowni Państwo Dziekani,

Uprzejmie informuję, że:

34 Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych połączona z Plenarnym Zebraniem Komitetu Budowy Maszyn PAN i uroczystością wręczenia DHC Politechniki Białostockiej prof. Januszowi Kowalowi odbędzie się w Białymstoku w dniach 12-14.04.2018 r.

35 Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych z okazji 50-lecia Wydziału Mechanicznego oraz 10-lecia Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej odbędzie się w Koszalinie i Kołobrzegu w dniach 13-15.06.2018 r.

Andrzej Seweryn