Formularz logowania

Aktualności

39. Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych – on-line

W dniu 13 października odbyła się 39 Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych w trybie zdalnym. Było to pierwsze posiedzenie w kadencji 2020-2024, na którym zgodnie ze Statutem Kolegium wyłoniono nowe prezydium na nową kadencję. W posiedzeniu z prawem głosu uczestniczyło 33 Dziekanów Wydziałów zrzeszonych w Kolegium,  Przewodniczący dwóch ostatnich kadencji Prof. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej, Sekretarz Kolegium Prof. Bolesław Karwat z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Honorowy Przewodniczący Prof. Janusz Kowal z Akademii Górniczo Hutniczej. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście Dziekani poprzednich kadencji a obecni Rektorzy: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Prof. Jacek Nowakowski oraz Rektor Politechnik Lubelskiej Profesor Zbigniew Pater. Uczestnicy posiedzenia reprezentowali 25 polskich uczelni technicznych. Przewodniczący Prof. Andrzej Seweryn przywitał wszystkich zebranych i przedstawił kolejno uczestników konferencji. Omówił również podstawowe cele i zadania Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych PUT. Sekretarz Prof. Bolesław Karwat przypomniał historię Kolegium Dziekanów.
W tajnym głosowaniu wyłoniono nowe prezydium Kolegium na kadencję 2020-24 wybierając na Przewodniczącego Prof. Tomasza Kubiaka z Politechniki Łódzkiej, na Wiceprzewodniczącego Prof. Jerzego Małachowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej i na Sekretarza Prof. Bolesława Karwata z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dotychczasowy Przewodniczący Prof. Andrzej Seweryn został Honorowym Przewodniczącym Kolegium.

Bolesław KARWAT - Sekretarz KD WM PUT