Formularz logowania

Aktualności

Szanowni Państwo Dziekani,

Uprzejmie informuję, że najbliższa konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych
będzie organizowana przez Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej i odbędzie się w Lublinie w dniach 20-22 kwietnia 2017 roku.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji.

Andrzej Seweryn